ਵਿਆਜ ਦਰ
1.25% 0.79% ਮਾਸਿਕ

ਗੋਲਡ ਲੋਨ

↓ ਸਿਰਫ 9.50% ਰੇਟ ↓

I have read the Privacy Policy & Agree to Terms & Conditions and authorize Dialabank & its partner institutions to Call or SMS me with reference to my application.

ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਅਸਲ ਕੀਮਤ ਜਾਣੋ

ਸਿਰਫ 9.50% ਰੇਟ
ਲੋਨ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ
1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਲੋਨ ਲਓ
ਲੋਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 48 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ
ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ

ਲੋਨ ਸਿਰਫ 30 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ।

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੋਲਡ ਦਾ ਰੇਟ

ਤੁਹਾਡੇ ਸੋਨੇ ਦੀ 100% ਸੁਰੱਖਿਆ।

ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼।

ਪਾਓ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਬਿਨਾਂ ਈ.ਐੱਮ.ਆਈ. ਤੋਂ।

ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਲੋਨ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੋ।

ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਨਾ ਪਿਘਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।

24 x 7 ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ।

ਕੋਈ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ

ਸੋਨਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਧਾਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਅਤੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੋਨੇ ਉਪਰ ਲੋਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੇ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਧਾਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼

  • ਫੋਟੋਆਂ: 2 ਪਾਸਪੋਰਟ-ਆਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋਆਂ
  • ਆਈ ਡੀ ਪਰੂਫ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਡਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ / ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ
  • ਪਤੇ ਦਾ ਪਰੂਫ: ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ / ਪੈਨ ਕਾਰਡ / ਡ੍ਰਾਇਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ / ਵੋਟਰ ਆਈ ਡੀ ਕਾਰਡ / ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਕ ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ

629 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਹੈ

ਗੋਲਡ ਲੋਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ